Ebay Managed Payments – co to jest i jak to działa?

Ebay Managed Paymnets jest sposobem w jaki eBay rozlicza się ze sprzedawcami używającymi platformy eBay. Wszedł on w życie na początku roku 2021 i zastąpił Paypal w rozliczaniu płatności. System eBay Managed Payments automatycznie odlicza opłaty od sprzedaży a pozostałą kwotę wysyła transferem na konto bankowe sprzedawcy - dzieje się to według częstotliwości wybranej przez użytkownika. Jeżeli sprzedaliśmy towar za £10 i opłaty wynosiły £2 to na konto bankowe wplynie nam £8. Dzięki temu możemy sprzedawać i otrzymywać płatność na to samo konto i bez pośredników.

Ebay Managed Payments pozwala kupującemu płacić za pomocą wielu różnych środków płatności, a nie jak do tej pory jedynie za pomocą karty lub konta Paypal, tym samym zwiększając swobodę użytkownika w doborze sposobu uiszczania opłat.

Jak to działało do tej pory?

Do końca 2020 roku eBay korzystał z usług systemu płatności Paypal. Wszystkie transakcje sprzedaży można było bezpośrednio zaimportować z konta Paypal do systemu księgowego. Raz na miesiąc eBay wystawiał fakturę na wszystkie koszty związane ze sprzedażą i automatycznie pobierał kwotę do zapłaty z powiązanego konta Paypal.

Jak to wygląda po wprowadzeniu eBay Managed Payments?

Najważniejszą zmianą jest to, że eBay nie używa już Paypal’a. Z tego powodu transakcje sprzedaży trzeba dodać do systemu księgowego w inny sposób. Dodatkowo eBay wysyła nam teraz utarg po odjęciu swoich kosztów. Utrudnia to znacząco zaksięgowanie właściwej kwoty przychodu ze sprzedaży na podstawie otrzymanych przelewów.

Jak wobec tego wygląda księgowanie transakcji?

To zależy jakiego oprogramowania używa twoja firma. Jeżeli jest to Quick File to należy utworzyć tzw. Merchant Account dla eBay Managed Payments. Będzie się ono w programie wyświetlało w kategorii Bank pod kontami bankowymi. Powinny się na nim znaleźć wszystkie transfery gotówki z eBay, a także kwoty za opłaty które eBay samodzielnie pobrał z konta twojej firmy. Wszystkie faktury sprzedażowe powinny być oznaczone jako zapłacone na to konto, a faktury za opłaty jako zapłacone z tego konta.

Jakie raporty z eBay są mi potrzebne?

eBay umożliwia dostęp do wielu typów raportów sprzedażowych poprzez tzw. Seller Hub, co powoduje, iż wybranie odpowiednich może się wydawać nie taką prostą sprawą. Wydawałoby się, że Statement który eBay udostępnia co miesiąc jest wystarczający. Nie jest to jednak prawdą, ponieważ kwoty podane na tym raporcie są kwotami netto. Kwoty brutto są natomiast widoczne dopiero na raporcie All Transactions. Przy księgowaniu transakcji z eBay trzeba także pamiętać o ustaleniu kwoty zwrotów (returns) i roszczeń (claims) za dany miesiąc. Do księgowania kosztów wystarczy użyć fakturyzbiorczej, która jest wystawiana przez eBay raz na miesiąc. Zawiera ona takie koszty jak: insertion fees, final value fees a także abonament za sklep (jeżeli mamy taki wykupiony).

Czy muszę używać eBay managed payments?

Tak. Jest to obowiązkowy sposób rozliczania ustalony przez eBay. Nie ma możliwości rezygnacji ze strony użytkownika.

To wszystko wydaje się być skomplikowanie. Czy muszę to robić samodzielnie?

To zależy jakiego oprogramowania księgowego używasz w swojej firmie. W zależności od oprogramowania są dostępne różne opcje integracji eBay z systemem księgowym. Często są to rozwiązania dostarczone przez pośredników i mogą być odpłatne np w formie miesięcznego abonamentu.

Z uwagi jednak na fakt, iż te zagadnienia są złożone i wymagają umiejętności warto zlecić analizę, ustawienie zasad, integrację oraz rejestr księgowy specjaliście. Zaproponowane przez biuro rozwiązanie księgowe zostanie dopasowane do potrzeb twojej firmy i uwzględni specyfikę twojej działalności – co znacząco ułatwi długoterminowe prowadzenie księgowości i pozwoli uniknąć pułapek związanych z aktualnie wprowadzonym systemem rozliczeń z eBay.

Ewa Nieprachin

Administrator