Czy opłaca się założyć firmę w UK?

To pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorczych Polaków, których koszty prowadzenia działalności wstrzymują przed otwarciem biznesu w kraju. Również wielu właścicieli istniejących firm rozważa przeniesienie swojej działalności do Wielkiej Brytanii. Według szacunkowych danych, ponad 40 tysięcy Polaków ma w UK zarejestrowaną własną działalność. Czy to się opłaca?

Po 1 - niższa kwota wolna od podatku

Kuszące do założenia działalności w UK jest przede wszystkim porównanie kosztów prowadzenia działalności w naszym kraju i w Wielkiej Brytanii. Kwota wolna od podatku w UK słynie jako jedna z najwyższych. Wynosi ona aktualnie £12.500, czyli ok. 63 tys. PLN, po podwyższeniu jej w roku podatkowym 2019/2020 o £650 względem poprzedniej stawki. W UK kwota ta jest równa dla wszystkich, a więc także dla właścicieli firm i spółek.W Polsce natomiast, kwota wolna od podatku wynosi zaledwie 8 tys. PLN, wciąż stanowiąc jedną z najniższych w Europie.

Aktualny próg dochodowy i tak jest sukcesem, biorąc pod uwagę to, że przed 2018 rokiem kwota wolna od podatku wynosiła zaledwie 6600 PLN. Warto jednak zaznaczyć, że w Polsce wysokość obliczanego podatku uzależniona jest względem poziomu uzyskanego rocznie dochodu.

W praktyce oznacza to, że jeżeli roczny dochód osiągnie bądź przekroczy kwotę 11 001 PLN to wówczas kwota wolna od podatku ograniczona będzie już tylko do 3091 PLN. Jest to znaczna różnica w kosztach, biorąc pod uwagę to, że w Polsce II próg podatkowy wynosi 18%, a III próg, naliczany od kwoty 85 529 PLN, wynosi już 32%.Co więcej, od roku podatkowego 2019/2020 brytyjski rząd opracował również korzystne zmiany dla osób osiągających wyższe dochody. Obejmują one drugi próg podatkowy (którego wysokość wynosi 20%). Z £46.350 został on podwyższony do £50.000. W poprzednich latach, uzyskanie dochodu powyżej £46.351 wiązało się z koniecznością odprowadzenia podatku w wysokości aż 40%. Aktualnie III próg podatkowy rozpoczyna się od kwoty £50.001. Jest to znaczna ulga, która winduje roczny dochód do nawet 240 tys. PLN.

Prawo podatkowe w Wielkiej Brytanii jest znacznie korzystniejsze w porównaniu do naszego pod względem osiągania wyższych profitów. Przy rocznym zysku do £50.000 (ok. 200 tys. PLN), brytyjski przedsiębiorca odprowadza podatek w wysokości 20%, ale dopiero po odliczeniu kwoty wolnej od podatku (czyli £12.500). W Polsce natomiast, przy rocznym zysku wynoszącym już 127 tys. PLN, przedsiębiorca jest zmuszony do odprowadzenia podatku w wysokości 32% od każdej zarobionej złotówki, bez zważania na kwotę wolną od podatku.

Po 2 – niższe składki na ZUS

W UK system składek na świadczenia socjalne wykazuje lepsze dopasowanie do poziomu zarobków, w porównaniu z systemem w naszym kraju. W Wielkiej Brytanii, przy dochodzie sięgającym do £719 miesięcznie, nie ma obowiązku uiszczania składek do odpowiednika polskiego ZUS – National Insurance Contribution. W przeliczeniu na złotówki dochód ten wynosi ok. 3625 PLN. Przed rokiem podatkowym 2019/2020 wynosił £702 miesięcznie.

Dopiero przy rocznym dochodzie przekraczającym £8628, przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzenia składki w wysokości 12% w skali rocznej. W Polsce natomiast, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi aktualnie 2859 PLN.Jak widać, rok podatkowy 2019/2020 przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorców posiadających własną działalność w UK.

Jeśli poważnie myślimy o otwarciu biznesu, warto więc przemyśleć opcję założenia firmy w Wielkiej Brytanii.

Lilianna Prozorowska

Księgowa wisetax