Digitalizacja raportowania związanego z rozliczeniami VAT

Proces elektronicznego raportowania podatków brytyjskich, w tym podatku VAT przyspieszył. Trzeba pamietać, iż celem tego działania jest bardziej skuteczna i kompleksowa kontrola skarbowa w UK.

Sprostanie nowym obowiązkom wymaga od podatników oraz ich doradców i agentów podatkowych merytorycznej wiedzy oraz stałego monitorowania prac.

Wszyscy brytyjscy VATowcy powinni być teraz zarejestrowani w programie zwanym Making Tax Digitalna na cele VAT.

Wyjątek dotyczy wyłącznie firm, które uzyskały z urzędu skarbowego HMRC zwolnienie z obowiązku sporządzania rozliczeń podatkowych MTD VAT.

Grupa podmiotów zwolnionych jest bardzo wąska i obejmuje takie aspekty jak wiek, niepełnosprawność czy podmioty podlegające postępowaniu upadłościowemu.

Linki cyfrowe

Przesyłanie lub wymiana danych pomiędzy programami i aplikacjami musi mieć charakter cyfrowy.

Ręczne przenoszenie danych miedzy programami jest niedopuszczalne w systemie Making Tax Digital UK. Przykładowo, nie wolno zapisywać odręcznie szczegołów z faktury w księgach a następnie stosować te odręczne informacje do ręcznego aktualizowania w programie.

Jak dołączyć do programu Making Tax Digital dla podatku VAT?

Aby przystapić do programu musisz przejść proces rejestracji. Szereg kroków, które naleźy wykonać w toku rejestracji aby ukończyć ten proces zostały opisane na stronie gov.uk.

Pamiętaj przy tym o bardzo ważnej sprawie. Po przystapieniu do programu MTD musisz pozostać w tym systemie nawet jeżeli twoj obrót spadnie poniżej limitu rejestracji VAT (aktualnie jest to £85,000), chyba że zdecydujesz się anulować rejestracje VAT UK.

Oprogarmowanie MTD VAT

Firmy VATowskie w UK powinny prowadzić rejestry VAT i składać deklaracje VAT Returns za pomocą oprogramowania, które jest kompatybilne z nowym systemem.

Deklaracja VAT jest składana w ramach oprogramowania, które należy uprzednio zakupić.

Nowe oprogramowanie, z którego należy korzystać musi umożliwiać prowadzenie i ewidencje, sporządzanie deklaracji VAT korzystając z informacji przechowywanych w zapisach cyfrowych oraz cyfrową komunikację z HMRC.

Jak złożyć zeznanie podatkowe VAT po zarejestrowaniu się na platformie MTD VAT?

Znana w praktyce dotychczasowa usługa online HMRC VAT do składania deklaracji VAT nie ma już zastosowania. Jeżeli dalej bedziesz kontynuował rozliczenia w usłudze HMRC takie deklaracje podatkowe VAT nie zostaną uznane za ważne i mogą zostać naliczone kary podatkowe w UK za spóźnione deklaracje.

Większość nowych pakietów księgowych będzie miała wbudowaną funkcję MTD. Jeśli korzystasz z arkuszy kalkulacyjnych, tak nie będzie, dlatego będziesz musiał kupić oprogramowanie pomostowe, które połączy Twój arkusz kalkulacyjny z systemami HMRC aby złożyć deklaracje VAT.

Po zakupie oprogramowania musisz wprowadzić do programu dane swojej firmy takie jak nazwa, adres, numer VAT, określić rok rozliczeń VAT oraz połączyć ten program ze swoim kontem online HMRC.

Po wykonaniu tych czynności musi nastąpić transfer danych finansowych, następnie raz jeszcze sprawdź poprawność rozliczenia i prześlij je do urzędu skarbowego HMRC.

Podsumowanie najważniejszych zmian MTD VAT

Wszystkie podmioty zarejestrowane do VAT muszą stosować MTD

Zmiany dotyczą też polskich firm zarejestrowanych do brytyjskiego VAT

Zmiany nie dotyczą tylko tych podmiotów, które uzyskały zwolnienie

Musisz stosować program księgowy, który jest kompatybilny z MTD

Musisz podpiąć program ksiegowy MTD VAT z kontem online HMRC

Musisz przechowywać dane cyfrowo w programie księgowym oraz przez minimum 6 lat

Terminy składania rozliczeń VAT i płatności podatku VAT nie ulegają zmianie.

 

Najlepiej skorzystać z pomocy licencjonowanej kancelarii podatkowej i doradcy z uprawnieniami, który krok po kroku wyjaśni ci, co należy wykonać. Jest to system złożony dlatego wiekszość osób decyduje się upoważnić do działania profesjonalne biuro. Skontaktuj się z nami.

Magda Mikulska

Wisetax founder