Jak zamknąć spółkę LTD na Wyspach Brytyjskich?

Prowadzenie firmy w Wielkiej Brytanii nie zawsze jest usłane różami. Czasem, z braku klientów lub innych nieprzewidzianych trudności, należy się liczyć z koniecznością zamknięcia spółki LTD i likwidacją własnego biznesu. Jak tego dokonać, aby wszystko było zgodne z prawem?

Przygotuj się na zamknięcie LTD

Jeśli zdecydowałeś się już na ten ostateczny krok zamknięcia spółki, to w przypadku public limited company musisz pamiętać, aby w ostatnich trzech miesiącach działalności nie wykazywała ona żadnych ruchów transakcyjnych. Ten czas przeznacz na rozdysponowanie majątku między wszystkich akcjonariuszy, gdyż w przeciwnym wypadku możesz stracić cały kapitał, który przechodzi wówczas na własność skarbu państwa. Konieczne jest też uregulowanie należności względem kontrahentów oraz opłacenie podatków. Bezwzględnie o twoich planach muszą się również dowiedzieć dyrektorzy oraz udziałowcy spółki, dlatego konieczne będzie wypełnienie specjalnego formularza oraz wykreślenie spółki z rejestru Companies House oraz rozesłanie go do zainteresowanych.

Jaką procedurę zamknięci spółki LTD wybrać?

Istnieją dwa sposoby likwidacji spółki:

- poprzez decyzję wspólników (Members’ Voluntary Liquidation – MVL) – ten sposób wybierany jest, jeśli firma jest wypłacalna i może zaspokoić wszelkie należności finansowe wobec wierzycieli,

- poprzez decyzję wierzycieli  (Creditors’ Voluntary Liquidation – CVL) – procedura rozpoczynana, gdy firma posiada liczne zadłużenia i nie jest już wypłacalna.

Proces likwidacyjny spółki

Gdy spółka upada, jego likwidacją zajmuje się syndyk masy upadłościowej, czyli Insolvency Practitioner. Jego zadaniem jest odzyskanie jak największej sumy pieniędzy, dzięki której ureguluje wszystkie długi wierzycieli, opłaci pracowników itp. W tym czasie nie można już dokonywać żadnych transakcji, a cały majątek firmy zostaje zlicytowany, czasem nawet za cenę niższą, niż wartość rynkowa. Będą to pojazdy, maszyny, wyposażenie biur, hal produkcyjnych itp.

Czy należy ci się odprawa?

Będąc na stanowisku dyrektora przez co najmniej dwa lata, możesz się ubiegać o odprawę. Zostanie też rozpatrzone czy otrzymasz wszelkie inne zaległości z tytułu np. niewykorzystanego urlopu. Zajmuje się tym syndyk, który dokładnie określa, jaka była twoja rola w firmie, czas pracy, zadania oraz pełnione obowiązki.

Przed przystąpieniem do procesu likwidacyjnego warto jednak zasięgnąć porady specjalisty, ponieważ niewłaściwie przeprowadzone procedury zamknięcia spółki mogą oznaczać problemy natury formalnej, które wówczas są po prostu zbędnym obciążeniem.

Lilianna Prozorowska

Księgowa wisetax