Jak rozliczać podatek od kryptowalut w UK?

Handel wirtualnymi walutami staje się coraz popularniejszy – również w UK. Osoby biorące w nim udział muszą jednak znać i przestrzegać zasad odprowadzania podatku od kryptowalut. W przeciwnym razie narażają się na niemiłe konsekwencje ze strony HMRC. Co powinniśmy wiedzieć o rozliczaniu kryptowalut?

Sprzedaż kryptowalut w UK, a podatki...

Pierwsze wytyczne dotyczące rozliczeń kryptowalut zostały podane przez HMRC w specjalnym raporcie w 2018 roku. Już wtedy były wiadomo, że kryptowaluty traktowane są przez HMRC jako waluta cyfrowa, a więc tak samo, jak aktywa. Oznacza to, że ich zdobywanie i sprzedaż wiąże się z opodatkowaniem z tytułu zysków kapitałowych (CGT – Capital Gain Tax). Opodatkowanie to obowiązuje również w przypadku wymiany tokenów na inne kryptowaluty, używania ich jako środka płatniczego za towary lub usługi, a także w przypadku chęci nieodpłatnego przekazania ich innej osobie. W zależności od indywidualnej sytuacji podatnika i oceny stanu faktycznego dochód ze sprzedaży kryptowalut może zostać opodatkowany podatkiem Income Tax bądź Corporation Tax.

Wysokość podatku CGT od sprzedaży kryptowalut

Aby wyliczyć wysokość podatku CGT od kryptowalut, musimy najpierw wyliczyć zysk z dokonanej transakcji. Jest to różnica pomiędzy tym, ile zapłaciliśmy za kryptowalutę, a tym, za ile ją sprzedaliśmy. Istotne znaczenie ma także czas zakupu i sprzedaży kryptowaluty. Jeżeli obydwu transakcji dokonaliśmy w tym samym dniu, bierzemy pod uwagę cenę zakupu, jaka wówczas obowiązywała. Jeśli natomiast pomiędzy sprzedażą a zakupem kryptowaluty upłynęło maksymalnie 30 dni, liczy się cena zakupu w ciągu 30 dni. We wszystkich pozostałych przypadkach cena zakupu obliczana jest na podstawie średniej ceny z poprzednich transakcji zakupu.

Wysokość podatku CGT zależy więc od tego, ile wynosi całkowity dochód podlegający opodatkowaniu. W jego skład wchodzi zarówno zyski z kryptowalut, jak i pozostałe dochody z innych źródeł. Jeżeli dochód ten przekracza £50,270, CGT wynosi 20%. Z kolei jeśli dochód mieści się w tzw. basic rate, czyli w przedziale £12,571- £50,270, podatek CGT wyniesie jedynie 10%. Pamiętajmy też, że odprowadzanie podatku CGT nie jest konieczne, jeśli zyski kapitałowe nie przekraczają kwoty £12 300.

W zrozumieniu sposobu obliczania podatku CGT od kryptowalut może pomóc przykład. Załóżmy, że w danym roku podatkowym osiągnęliśmy zysk ze sprzedaży kryptowalut wynoszący £15 000. Dodatkowo, z pracy na etacie, dochód podlegający opodatkowaniu, po pomniejszeniu o kwotę wolną od podatku, wyniósł £24 000. Zysk ze sprzedaży kryptowalut należy pomniejszyć o kwotę wolną od podatku od zysków kapitałowych, czyli kwotę £12 300. Wiemy już, że podatek będzie musiał zatem zostać odprowadzony od pozostałej kwoty - £2 700. Do niej dodajemy jednak dochód z pracy, czyli £24 000. Łącznie daje to kwotę £26 700, która mieści się we wspomnianym wcześniej przedziale basic rate, a więc jesteśmy zobowiązani do odprowadzenia podatku CGT na poziomie 10% od zysków kapitałowych, czyli do odprowadzenia kwoty £270.

Pamiętajmy jednak, że powyższe zasady dotyczą jedynie osób indywidualnych, które dokonują transakcji kryptowalutowych sporadycznie. Jeżeli natomiast transakcje noszą znamiona działalności gospodarczej i handlu, gdyż są dokonywane regularnie i w dużej liczbie, Państwo Brytyjskie może uznać nas za handlarza „tradera”, który prowadzi działalność gospodarczą i domagać się zapłaty Income Tax w skali podatkowej 20, 40 lub 45%.

Jeszcze inaczej sprawa wygląda w przypadku transakcji kryptowalutowych dokonywanych przez spółki LTD. Wszelkie zyski uzyskiwane z tego tytułu zaliczane są do przychodów spółki. Niezależnie od ich wysokości, płacimy stałą stawkę podatku, czyli 19%. Spółka LTD, podobnie jak osoby prywatne, ma również możliwość odliczenia strat lub wliczenia kosztów, jakie poniosła w związku z transakcjami kryptowalutowymi. Może ona także w pełni legalnie odliczyć dochód z wydobycia kryptowalut.

Odliczenie kosztów od sprzedaży kryptowalut

Przysługuje nam prawo do odliczenia kosztów poniesionych w ramach sprzedaży. Do kosztów tych zaliczają się opłaty transakcyjne, opłaty za sporządzenie umowy transakcji oraz opłaty za reklamy i marketing.

Inaczej wygląda sprawa z kosztami związanymi z działalnością wydobywczą, takimi jak wydatki na energię elektryczną czy sprzęt używany do wydobycia kryptowalut, gdyż w tym przypadku HMRC jedynie sugeruje, że można je uznać za koszt podlegający odliczeniu dlatego ten aspekt wymaga w każdym przypadku konsultacji z doradcą podatkowym w odniesieniu do indywidualnego przypadku podatnika.

CGT od sprzedaży kryptowalut – jak i do kiedy zapłacić?

W celu rozliczenia sprzedaży kryptowalut w UK, należy złożyć do HMRC tzw. self assessment. W wersji papierowej musimy zrobić to do 31 października, a elektronicznie – do 31 stycznia. Ostatni dzień stycznia stanowi także ostateczny termin na wpłatę należnego podatku CGT. Nie zapominajmy, że mamy również możliwość natychmiastowe złożenia informacji o uzyskanym dochodzie poprzez „Real Time” Capital Gains Tax Service. Gdy skorzystamy z tej możliwości, urząd prześle nam wskazówki dotyczące tego w jaki sposób dokonać zapłaty podatku.

Sprawa rozliczenia podatku od kryptowalut nie kończy się jednak na wniesieniu opłaty. Jesteśmy zobowiązani do przechowywania pełnej dokumentacji dotyczącej dokonanych transakcji, gdyż urząd w każdej chwili może zażądać do niej wglądu. Dokumenty muszą zawierać informacje o dacie sprzedaży, rodzaju i liczbie sprzedanych tokenów, a także liczbie i wartości pozostałych tokenów, które posiadamy. Możemy także zostać poproszeni o udostępnienie wyciągów bankowych, adresów portfeli i zapisów połączonych kosztów pod i przed ich usunięciem.


Wydobycie i wymiana kryptowalut w UK – zasady rozliczania

Jako dochód HMRC postrzega również pieniądze uzyskiwane w ramach wymiany kryptowalut i ich wydobycia. W związku z tym urząd wymaga odprowadzenia od nich podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Self assessment nie musimy składać jedynie wtedy, gdy tokeny pochodzące z wydobycia mają wartość mniejszą niż £1000. W każdym innym przypadku rozliczamy kryptowaluty podobnie jak inne dochody, a dokumentację z nimi związaną przechowujemy przez okres minimum 5 lat. Musi ona zawierać takie informację jak data otrzymania tokenów, ich liczba, rodzaj i wartość, liczba pozostałych posiadanych tokenów i data ich pozbycia się. Urząd może poprosić nas także o przedłożenie wyciągów bankowych związanych z tokenami.

Pamiętajmy, że zatajenie posiadania kryptowalut w oświadczeniu majątkowym to przestępstwo, które ścigane jest z urzędu. W każdej chwili musimy być też przygotowani na rutynową kontrolę ze strony HMRC, nawet jeśli złożyliśmy wymagane self assessment i odprowadziliśmy podatek. Jeśli rozliczenie transakcji związanych z kryptowalutami wydaje nam się skomplikowane, zawsze możemy skorzystać z pomocy firm księgowych w UK


Magda Mikulska

Wisetax founder