Kary podatkowe w UK. Jak uniknąć kar Companies House?

Nadal niewiele osób, decydujących się na rejestracje spółki Limited company w Anglii ma świadomość, jak ważny jest wybór firmy obsługującej.

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o wyborze danego pakietu - obsługa Limited company - jest niestety cena. Warto jednak ustalić z firmą obsługującą, zanim podpisze się umowę, co faktycznie wchodzi w zakres serwisu obsługa firmy w Anglii.

Zalecamy sprawdzić, czy kancelaria stosuje system zarządzania umożliwiający jej monitorowanie terminów urzędowych klientów oraz składanie deklaracji na czas. Ponadto, czy serwis obejmuje czynności prawne przed urzędem rejestrowym Companies House.

Co należy robić, aby uniknąć kar nalożonych przez Companies House

Angielska spółka prywatna ma co do zasady 9 miesięcy od zakończenia okresu księgowego na przesłanie ksiąg rocznych do urzędu spółek Companies House. Angielski urząd rejestrowy nakłada wysokie kary za spóźnione przesłanie dokumentu księgi roczne Limited company tzw. Annual Accounts.

Jeżeli przesunięcie nie jest dłuższe niż 1 miesiąc, kara wynosi £150 w przypadku brytyjskich spółek prywatnych oraz £750, gdy chodzi o spółki publiczne notowane na giełdzie.

Gdy termin jednego miesiąca zostanie przekroczony, ale jest nie dłuższy niż 3 miesiące, kary wynoszą odpowiednio £375 oraz £1,500. W razie, gdy termin Companies House przekracza 3 miesiące ale nie przekracza 6 miesięcy - kara urzędu rejestrowego wynosi odpowiednio £750 i £3,000, a kolejne £1,500 i £7,500.

Warto zwrócić uwagę, iż w odróżnieniu do niektórych kar podatkowych nakładanych przez angielski urząd skarbowy HM Revenue & Customs, kary urzędu rejestrowego trudno jest anulować.

Katalog powodów, które zaakceptuje Companies House aby anulować kare, jest bardzo wąski. Mimo wszystko, jeżeli jesteś w grupie osób które przekroczyły termin, warto upoważnić profesjonalistę celem przygotowania dokumentu - odwołanie od kary Companies House.

Masz problem z terminowościa?, a może potrzebujesz odwołać sie od nałożonej już kary? Skontaktuj się z nami jeszcze dziś.

Lilianna Prozorowska

Księgowa wisetax