Obowiązki dyrektora w firmie Limited

Dyrektor spółki Limited to odpowiedzialna funkcja. Ponosisz prawną odpowiedzialność za prowadzenie firmy i dopełnienie wszelkich formalności wymaganych przez HMRC oraz Companies House.

Jak się w tym wszystkim nie pogubić? Podpowiadamy jakie dokumenty, kiedy i gdzie masz obowiązek złożyć.

Formularze – spółka Limited

 • Formularz CT600 – jest deklaracją składaną raz w roku do HMRC, która zawiera szczegółowe informacje o dochodach spółki Limited, pomniejszonych o ulgi podatkowe oraz wydatki biznesowe. Obliczona kwota zysków wykorzystywana jest do ustalenia kwoty podatku dochodowego od osób prawnych, który musi zostać zapłacony przez spółkę.
 • Formularz P60 – zawiera podsumowanie kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez spółkę Limited w danym roku podatkowych oraz odliczonego od tej kwoty podatku. Formularz P60 warto zachować, gdyż może okazać się potrzebny np. do odzyskania nadpłaconego podatku dochodowego bądź ubezpieczenia społecznego, wniosku o ulgę podatkową czy wniosku o pożyczkę lub kredyt hipoteczny. Należy również pamiętać, że formularz P60 należy przekazać swoim pracownikom oraz dyrektorom spółki do dnia 31 maja każdego roku
 • Formularz P11D – zawiera podsumowanie wszystkich świadczeń oraz wydatków dotyczących pracowników i dyrektorów w danym roku podatkowym (trwającym od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku). Jeśli żadnemu pracownikowi ani dyrektorowi nie zostały przyznane świadczenia, należy złożyć zerowy formularz P11D lub poinformować HMRC o tej sytuacji. Należy również pamiętać, że pracownicy oraz dyrektorzy muszą otrzymać kopię swojego P11D najpóźniej 6 lipca po zakończeniu roku podatkowego.

Płatności – spółka Limited

 • Podatek korporacyjny – firma Limited osiąga zyski, od których należy odprowadzać podatek korporacyjny na rzecz HMRC. Musi być on opłacony w terminie 9 miesięcy i 1 dnia po dacie zakończenia okresu rozliczeniowego.
 • PAYE – informacje na temat płatności wynagrodzeń w ramach systemu PAYE są przesyłane do HMRC co miesiąc.

Inne dokumenty

 • Oświadczenie potwierdzające – zawiera informacje na temat firmy, takie jak dane kierownictwa, dane tzw. „osób znaczącej kontroli” związanych z firmą czy też ustalenia administracyjne. Oświadczenie potwierdzające standardowo składa się raz w roku. Należy go również złożyć w ciągu 14 dni od czasu, gdy informacje na temat firmy uległy zmianie.
 • Osobista deklaracja podatkowa – zwana inaczej samooceną dochodów osobistych i dodatków, którą dyrektor spółki Limited musi przedłożyć HMRC raz w roku. Zawiera ona m.in. takie informacje jak: dochody z pracy, wypłacane przez firmę dywidendy, dochody z najmu czy dochody jednoosobowej działalności. Deklaracja ta daje możliwość ubiegania się o zasiłki np. na osobiste składki emerytalne.
 • Informacje o zmianach w Employee Ralated Shares (ERS) – w przypadku jeśli firma zapewnia bądź przenosi akcje pracowników lub dyrektorów, informacje o zmianach w zwrocie akcji muszą być przesłane do HMRC.
 • Ubezpieczenie społeczne – opłata ubezpieczenia społecznego będzie musiała zostać wniesiona w przypadku osiągnięcia wynagrodzenia, które przekracza próg podstawowy (próg na 2019/2020 wynosi 8632 funtów rocznie, czyli 166 funtów tygodniowo).
 • Rachunki ustawowe – zgodnie z ustawą o spółkach z 2006 r. i standardami rachunkowości, informacje na temat finansów firmy powinny zostać podane do wiadomości publicznej. W związku z tym, na koniec każdego okresu rozliczeniowego, do Companies Hause należy przesyłać sprawozdanie z sytuacji finansowej, obejmujące rachunek zysków i strat firmy oraz inne informacje.
 • Zwrot podatku VAT – firma Limited zarejestrowana jako płatnik VAT, pod koniec każdego kwartału bądź w określonych przypadkach raz w roku zobowiązana jest do zsumowania podatku VAT dodanego do sprzedaży i odliczenia zapłaconego podatku VAT od wydatków biznesowych. Od kwietnia 2019 r. został nałożony obowiązek cyfrowego prowadzenia ewidencji VAT i przesyłania jej za pomocą oprogramowania zgodnego z Making Tax Digital (MTD). Rejestracja do celów podatku VAT wymagana jest w sytuacji, jeśli roczne obroty spółki przekraczają 85 000 GBP (w roku podatkowym 2019/2020).

Bycie dyrektorem spółki Limited nie jest łatwym zadaniem, szczególnie na początku działalności, kiedy nie mamy jeszcze orientacji we wszystkim, co jest od nas wymagane.

Chętnie przeprowadzimy Cię przez ten proces lub doradzimy jak się rozliczać, aby być jak najbardziej efektywnym podatkowo.

Magda Mikulska

Wisetax founder