Obowiązki podatkowe i sprawozdawcze w firmie Limited

Wzmożona ilość obowiązków w firmie Limited pojawia się zawsze pod koniec roku podatkowego. To stresujący czas dla właścicieli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w którym muszą oni przygotować szereg dokumentów składanych do HMRC i Companies House. Wszystko ograniczone jest ścisłymi terminami. Podpowiadamy o czym pamiętać, aby nie zagubić się w wirze podsumowań rocznych

Zeznanie podatkowe w firmie Limited – jak się przygotować?

Przygotowanie sprawozdań finansowych będzie zdecydowanie łatwiejsze, jeśli wcześniej przygotowujemy sobie wszystko, co jest z tym związane.

Oto 3 dobre rady na temat tego, co warto zrobić zanim zabierzemy się za wypełnianie dokumentów dla HMRC i Companies House:

1. Uporządkowanie wydatków

jeśli ubiegasz się o coś, co ma być wykorzystanecałkowicie i wyłącznie na użytek biznesowy, musisz wiedzieć, że wydatek poniesionyna tą rzecz możesz odliczyć z zysków firmy. Wówczas mniejszy zysk uprawnia Ciędo zapłaty mniejszej kwoty podatku od osób prawnych

2. Dopilnowanie płatności faktur

warto przypomnieć swoim klientom o nieopłaconych fakturach. Uregulowanie wszystkich należności da nam możliwość połączenia firmowego konta bankowego z oprogramowaniem księgowym, dzięki czemu w szybki i łatwy sposób większość obliczeń zostanie zautomatyzowana.

3. Uporządkowanie dokumentów

wszystkie dokumenty, potrzebne do sporządzenia sprawozdań finansowych, powinniśmy przygotować sobie odpowiednio wcześniej. Dzięki temu unikniemy późniejszych braków ważnych dokumentów, które skomplikują sprawę i mogą przeszkodzić w dotrzymaniu terminu złożenia rozliczenia podatkowego.

HMRC – jakie dokumenty złożyć?

HMRC wymaga od właścicieli firm Limited złożenia następujących dokumentów:

1. Zwrot podatku od osób prawnych (CT600) – jest dokumentem zawierającym szczegóły na temat dochodów firmy, pomniejszonych o wydatki i ulgi podatkowe. Obliczona kwota zysku zostaje wykorzystana do ustalenia kwoty podatku od osób prawnych, którą spółka Limited zobligowana jest zapłacić.

2. Rachunki roczne – są to sprawozdania, w skład których wchodzi:

  • Rachunek zysków i strat – zawiera obliczoną kwotę straty lub zysku, który firma osiągnęła w danym okresie obrachunkowym.
  • Sprawozdanie z sytuacji finansowej – zawiera skumulowane wartości firmy z uwzględnieniem jej aktywów, zobowiązań, rezerw oraz kapitału.
  • Przypisy – zawiera informacje na temat transakcji pomiędzy firmą, a jej kierownictwem (np. zaliczki, pożyczki, gwarancje).

Companies House – jakie dokumenty złożyć?

Przygotowując roczne sprawozdanie finansowe na bazie standardu sprawozdawczości finansowej dla mikropodmiotów (FRS 105), należy przesłać do Companies House dwa dokumenty: sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz przypisy.

Dokumenty te zostaną opublikowane na stronie internetowej Companies House, gdzie dostępne będą dla każdego przeglądającego witrynę.

Należy pamiętać, że Companies House wymaga, aby roczne sprawozdanie finansowe złożone było w ciągu 9-ciu miesięcy od końca roku (lub w ciągu 21 miesięcy od daty rejestracji firmy w przypadku pierwszego rozliczenia).

Z kolei termin na zapłatę podatku dochodowego od osób prawnych to zwykle 9 miesięcy i 1 dzień po dacie zakończenia okresu rozliczeniowego.

Niedotrzymanie terminów wiąże się z nałożeniem na spółkę kary pieniężnej, której wysokość rośnie z czasem.

Companies House wymaga także, aby spółki Limited raz w ciągu roku potwierdzały informacje o firmie w postaci złożenia stosownego oświadczenia. Jego niezłożenie wiąże się z ukaraniem dyrektorów spółek w sądach karnych oraz z wykreśleniem spółki Limited z rejestru prowadzonego przez Companies House.

O przesłaniu oświadczenia należy pamiętać także wówczas, gdy firma jest aktualnie w stanie zawieszenia.

Jeśli czujesz, że dopełnienie formalności związanych z rozliczeniem spółki Limited w związku z końcem roku podatkowego i dotrzymanie wszystkich terminów przerasta Cię, pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać z naszej pomocy. Chętnie udzielimy podpowiedzi lub zrobimy to za Ciebie.

Magda Mikulska

Wisetax founder