Pamietaj aby zgłosić zyski z kryptowalut w zeznaniu podatkowym

Zbliża się 31 stycznia 2023 - termin końcowy złożenia rozliczeń podatkowych self assessment za rok podatkowy brytyjski 2021-22.  

Akytwa krypto takie jak Ethereum, Bitcoin i inne podlegają w takim samym stopniu podatkowi dochodowemu i podatkowi od zysków kapitałowych co inne dochody i zyski.

Podatek od zysków kapitałowych

Aktualnie kwota wolna od podatku od zysków kapitałowych (CGT) w UK wynosi £12,300. Kiedy inwestor brytyjski osiągnie zysk powyżej tej kwoty jest zobowiązany do zapłaty podatku od zysków kapitalowych. Podatek jest płacony do 31 stycznia następującego po zakończeniu odpowiedniego roku podatkowego.

Podobnie, jeśli poniesiono stratę, można ją zrekompensować innymi zyskami w tym samym roku lub w przyszłości, jeśli zostaną one zgłoszone do HMRC.

Inwestorzy brytyjscy, którzy handlują krypto walutami lub otrzymują je za świadczone przez siebie usługi, będą podlegać podatkowi od swoich zysków. Radzimy dokładnie sprawdzić w tym miesiącu i upewnić się, że działania są zgodne z brytyjskimi przepisami podatkowymi.

Problemy podatkowe związane z krypto walutami

Inwestycje w krypto waluty nie tylko mogą rodzić zobowiązania podatkowe od zysków kapitałowych, które nie są oczywiste dla inwestora, ale podatek może być należny nawet wtedy, gdy inwestor uważa, że ​​jego inwestycje w kryptowaluty nie były opłacalne.

Sprzedaż lub pożyczanie aktywów krypto a potencjalnie nawet przenoszenie aktywów między witrynami krypto i portfelami zwykle spowoduje zbycie w danym roku podatkowym, nawet jeśli nie zostanie wypłacona żadna gotówka i portfel pokazuje teraz, że gdyby wszystkie inwestycje zostały spieniężone teraz, ponieślibyśmy strate.

Istnieje szereg innych problemów związanych z aktywami krypto. Przepisy podatkowe nie zostały napisane z myślą o aktywach krypto, opodatkowanie niektórych działań jest niejasne lub kontrowersyjne, więc podatnicy i ich agenci potrzebują czasu, aby zebrać informacje i pomyśleć jak we właściwy sposób zaraportować te czynności w zeznaniu podatkowym. Do 31 stycznia pozostało niewiele czasu.

Pamietaj aby nie ignorować tych problemów. HMRC uważa, że istnieje ryzyko zaniżania zysków w tym obszarze i kładzie szczególny nacisk na poprawność rozliczeń krypto.

Wielu podatników brytyjskich zainwestowało w te aktywa, ale tylko ok. 30% w tej grupie posiada profesjonalną reprezentację księgowego lub doradcy podatkowego w UK lub rozumie CGT.

Rezydenci podatkowi brytyjscy, ktorzy nie posiadają w UK tzw. domicylu, mogą nie zdawać sobie sprawy, że HMRC traktuje wszelkie inwestycje krypto posiadane przez mieszkańców Wielkiej Brytanii jako aktywa brytyjskie, generujące dochód i zyski podlegające opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii.

Jak uniknąć problemów z krypto walutami?

Twoj księgowy powinien cię pytać o krypto. Wytyczne HMRC sa takie, że agenci podatkowi muszą pytać swoich klientów, czy inwestowali w krypto, a inwestorzy w krypto, którzy nie posiadają agentów podatkowych, muszą pomysleć o zasięgnięciu porady w tej sprawie. Najpewniej zrobisz gdy upoważnisz odpowiedniego agenta podatkowego brytyjskiego do działania w twoim imieniu przed urzędem skarbowym brytyjskim HMRC w sprawie rozliczenia dochodów i zysków z tytułu krypto walut. Skontaktuj sie z nami w sprawie rozliczeń krypto walut.

Magda Mikulska

Wisetax founder