Kontraktorzy w UK - Spółki LTD kontra Umbrella companies - co wybrać?

Kontraktorzy, którzy pracują poprzez własne brytyjskie spółki limited companies mogą znacznie oszczędzić  na podatku i ubezpieczeniu, w porównaniu z pracą przez umbrella company.

Przychody spółki brytyjskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem korporacyjnym tzw. corporation tax w stawce 20%. Po naliczeniu podatku, zysk może zostać wypłacony ze spółki w formie dywidendy. Ponieważ podatek korporacyjny został uprzednio naliczony, nie jest ponownie płacony do urzędu podatek od dywidend.

Porównując ten system z brytyjską umbrella company, kontraktor brytyjski w umbrella company staje się pracownikiem, spółka umbrella fakturuje klienta, otrzymuje zapłatę i z tego wypłaca wynagrodzenie pracownikowi, potrącając nierzadko wysoką opłatę administracyjną.
Z tego artykułu dowiesz się dlaczego nie warto pracowac przez umbrella companies? Pracuj we własnej brytyjskiej spółce limited i oszczędzaj na podatku i ubezpieczeniu. Podatek dochodowy i ubezpieczenie jest potrącane u źródła od wynagrodzenia brutto pracownika

W praktyce, system umbrella company to więcej pieniędzy potrącane z wynagrodzenia, a w kieszeni kontraktora pozostaje mniej, niż gdyby rozliczał się na zasadach spółki limited w UK.

Na korzyść systemu rozliczenia jako firma limited w Anglii przemawia przede wszystkim niższy podatek i ubezpieczenie brytyjskie, a także większy zakres swobody i kontroli nad własnymi pieniędzmi i spółką LTD.

Ponadto, pieniądze nie przechodzą przez podmiot trzeci (umbrella company) co przyśpiesza cały proces otrzymania zapłaty oraz wyłącza ryzyko utraty wynagrodzenia od umbrella (np. w sytuacji, gdy umbrella company popadnie w długi). Stroną ujemną rozliczenia jako spółka limited w UK jest jedynie konieczność samodzielnego rozliczania się, a w praktyce znalezienie dobrego księgowego w UK.

Nawet jednak po uiszczeniu opłaty księgowego za obsługę spółki limited, oszczędność na podatku i ubezpieczeniu jest znaczna. Posługując się liczbami można w przybliżeniu podać, iż kontraktorzy brytyjscy osiągający przychody brutto rocznie na poziomie £60,000 i rozliczający się na zasadach limited company, zyskują legalnie na podatku i ubezpieczeniu ok. £10,000, a w przypadku przychodów 30k - £4,500. Powyższe kwoty podano po potrąceniu średniej rynkowej opłaty księgowego za obsługę spółki.

Kontraktorom działającym jako brytyjska spółka limited oferujemy także korzystne rozwiązania wolontarialnej lub obowiązkowej rejestracji w systemie VAT Flat Rate Scheme, dzięki którym oszczędzą jeszcze więcej pieniędzy na podatku.

Magda Mikulska

Wisetax founder