Polityka firmy

Czym się zajmujemy?
rejestracją firm i spółek w Wielkiej Brytanii,
sprzedażą gotowych spółek,
doradztwem korporacyjnym przed brytyjskim urzędem rejestrowym Companies House
doradztwem księgowym
sporządzaniem sprawozdań finansowych
planowaniem podatkowym,
rozliczeniami podatkowymi,
postępowaniem przed brytyjskim urzędem skarbowym HMRC,
zwrotem podatku w systemie budowlanym CIS
zwrotem VAT.

Nie zajmujemy się:
pośrednictwem pracy,
sprawami zasiłkowymi,
nie udzielamy bezpłatnych porad osobom niebędącym naszymi klientami,
nie udzielamy naszych adresów firmom działającym w branży konkurencyjnej.

WiseTax to gwarancja jakości
Kierujemy się zasadami etyki zawodowej, działamy wyłącznie w interesie naszych klientów, co przejawia się w takich działaniach, jak:
Nasi klienci uzyskują dostęp do porad elektronicznych (w formie e-mail/skype), telefonicznych oraz osobistych,
Atrakcyjna cena usług,
Łatwa komunikacja i szybki serwis,
Roczna obsługa spółek jest wykonywana na podstawie zawartego z klientem pisemnego kontraktu, którego wymiana następuje w drodze elektronicznej (poczta e-mail) lub  tradycyjnej,
Nasz księgowy zajmuje się kompleksową obsługą klienta, aż do wydania decyzji przez urząd w postaci rejestracji lub rozliczenia,
WiseTax gwarantuje zwrot kar podatkowych powstałych z naszej winy,
WiseTax dokłada najwyższych starań, aby wybrać i zaproponować klientowi najbardziej korzystne rozwiązanie.

Jakość, z której jesteśmy dumni, nasza kancelaria dysponuje:
statusem licencjonowanej kancelarii rachunkowej Licensed Member in Practice FMAAT MIP,
statusem agenta podatkowego,
ubezpieczeniem zawodowym księgowych.

Jesteśmy ponadto upoważnieni do:
składania rozliczeń i aplikacji podatkowych bezpośrednio do urzędu HMRC w formie on-line,
składania aplikacji oraz listów wymaganych przez urząd w formie tradycyjnej.

Zakres ograniczonej odpowiedzialności
Naszą rolą jest głównie doradztwo we wskazanym powyżej zakresie.
WiseTax nie ponosi  odpowiedzialności finansowej i prawnej za decyzje klientów i usługi oferowane przez ich spółki.

Płatności
Każdej płatności należy dokonać przed wykonaniem usługi.

Dokumenty
wymagamy od klientów wysyłania dokumentów potwierdzających ich dane personalne

Dodatkowo:
W razie niedokonania płatności lub braku wymaganej dokumentacji zastrzegamy sobie prawo do zaniechania usług na rzecz klienta.

Nie udostępniamy danych personalnych swoich klientów osobom trzecim, poza brytyjskimi urzędami państwowymi.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zagubione lub zniszczone przesyłki ze strony operatorów pocztowych, bądź firm kurierskich.

Wynajem adresu nie uprawnia do wykorzystania go w celach windykacji należności sądowej lub przedsądowej, sciagalności długów oraz uzyskiwania zasiłków. W przypadku naruszenia polityki firmy wniesione opłaty, w tym opłaty adresowe nie podlegają zwrotowi. Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania informacji na temat firm i spółek na żądanie władz brytyjskich, włączając urząd skarbowy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany adresu siedziby LTD klienta w razie zakupienia dodatkowej nieruchomości biznesowej i/lub zmiany miejsca wykonywania pracy.

Każda korespondencja jest wysyłana listem poleconym.

Nie odpowiadamy za czas realizacji usług ze strony urzędów oraz za błędy popełnione przez urzędników.

Zastrzegamy sobie prawo do informowania o naszych usługach, produktach lub ofertach osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki działalności związanej z naszą firmą. Jeżeli Państwo nie życzą sobie otrzymywania takich informacji, prosimy o kontakt.
SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE